LIÊN HỆ

NHÀ HÀNG DON’S BISTRO

Địa Chỉ:
16 Đường Quảng An, Xuân Diệu,
Tây Hồ, Hà Nội

Đặt Bàn: +84 (24) 3719 2828
Giao Hàng: +84 (24) 3719 3719

VĂN PHÒNG CT ĐON VIET

15A Ngõ 31 Xuân Diệu,
Tây Hồ, Hà Nội

SDT: +84 (24) 3718 5988
Fax: +84 (24) 3718 5998

LIÊN HỆ ĐẶT TIỆC

Donald Berger
[email protected]
SDT: +84 (91) 300 1359

Vũ Lê Uyên 
[email protected]
SDT: +84 (94) 789 0333

Phạm Minh Phương
[email protected]
SDT: +84 (90) 432 2388

BẢN ĐỒ

GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI